Valitus Vakuutusoikeuteen - työtapaturma (esmerkkipohja)

Kuntoutustukipäätökset, eläkepäätökset - KELA - Eläkevakuutusyhtiö - Vakuutusyhtiö - Vakuutuslääkärit - Vakuutusoikeus/valituslautakunnat

Valitus Vakuutusoikeuteen - työtapaturma (esmerkkipohja)

ViestiKirjoittaja tahdonvoimaa » 21 Helmi 2009, 17:49

Jos joku muu kohtaa vastaavaa kritiikkiä, tässä yksi esimerkki, josta voi ottaa mallia.

VALITUS
TAMPERE, 19.2.09

VALITUS VAKUUTUSOIKEUTEEN X:n TYÖTAPATURMAA KOSKIEN
(vahinkotunnus ja päivä xx 77)

1 Käsittelyn osapuolet

Vahinhoittunut (jäljempänä vahingoittunut tai Sukunimi)
Sukunimi, Etunimi
Hetu

Tapaturmavakuutuksen ottajayritys yy)
Yhteystiedot

Vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä vakuutusyhtiö)
Pohjola Vakuutus Oy
Y-tunnus 1458359-3
PL 440
00013 Pohjola

2 Tapaturman kuvaus ja vakuutusyhtiölle toimitetut tiedot

Tapaturman kuvaus on esitetty tämän valituksen liitteenä olevissa vakuutusyhtiölle toimitetuissa kuvauksissa, vakuutusyhtiön lähettämissä lisäkyselyissä ja niiden vastauksissa:

- tapaturmailmoitus x.x.2008
- lisätietopyytö x.x.2008 ja vastaus x.x.2008
- tiedustelu vahinkotapahtumasta x.x.2008 ja
- valitus tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle x.x.2008.

3 Valituksen perustelut

Esitän vakuutusoikeudelle vakuutusyhtiön ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen tarkistamista seuraavassa esitettyyn perustuen.

Sekä vakuutusyhtiö että tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta ovat päätöksissään todenneet edellä mainituissa dokumenteissa kerrotun perusteella, että työntekijälle ei makseta tapaturmavakuutuslain mukaista korvausta, koska tapaturma ei ole sattunut työssä eikä tapaturmavakuutuslain (608/1948) 4 §:n tarkoittamassa työstä johtuvissa olosuhteissa (kts. vakuutusyhtiön päätös x.x.2008 ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös x.x.2009).

Vakuutusyhtiön ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan perusteluiden mukaan tapaturman ei voida katsoa sattuneen työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa, koska tulkinnan mukaan koulutusosio on päättynyt klo 18:00, jonka jälkeinen aika katsotaan työntekijän henkilökohtaiseksi vapaa-ajaksi.

Sekä vakuutusyhtiö että vakuutuslautakunta ovat käsittelyssään sivuuttaneet esitetyt lisätiedot ja tarkennukset. Muutoksenhakulautakunnan johtopäätöksissä työntekijän työ- ja vapaa-aikaa on verrattu toisiinsa yleisten elämänkatsomussääntöjen mukaan.

Vakuutusyhtiö ja vakuutuslautakunta ovat päätöksissään rajanneet työnantajan ominaisuudessa risteilyllä mukana olleen Tahdonvoiman työajan koskemaan vain luokkahuoneessa vietettyä aikaa. Edellä mainitulle tulkinnalle, että työaika koskisi ainoastaan selkeästi yksilöityä työtehtävää, yksilöidyssä tilassa, eikä esimerkiksi vapaamuotoisessa ympäristössä toteutettavaa ideointia, kuten Tahdonvoiman tapauksessa, ei löydy tukea tapaturvavakuutuslaista tai vallitsevasta oikeuskäytännöstä.

Lisäksi perusteluissa käytetyistä yleisistä elämänkatsomussäännöistä ei löydy yksiselitteisesti vallitsevaan lainsäädäntöön tai oikeuskäytäntöön perustuia perusteita edellä esitetylle tulkinnalle. Tämän perusteella vakuutusyhtiön ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätösten voidaan katsoa perustuvan enemmän aiempien oikeustapausten käsittelyyn ja niissä tehtyihin päätöksiin kuin kyseessä olevan tapauksen yhteydessä esitettyihin faktoihin ja tapaturmavakuutuslain tulkintaan.

Edellä kerrotun perusteella katson vakuutusyhtiön ja lautakunnan päätöksen perusteluiden olevan virheellisiä ja puutteellisia ja perustuvan tosiasioiden sijaan vakuutusyhtiön oletukselle esitetyn päiväohjelman sisällöstä ja heidän subjektiiviseen tulkintaan työ- ja vapaa-ajan jakautumisesta. Risteilyohjelmassa esitetty vapaamuotoinen iltaohjelma ei ole rinnastettavissa vapaaehtoiseen työhön tai vapaa-aikaan.

Vapaamuotoinen iltaohjelma on ollut kaikkien risteilylle osallistuneiden osalta työhön liittyvää ja pakollista illallisen päättymiseen saakka. Vakuutusyhtiö on tulkinnut virheellisesti ja perusteettomasti vapaamuotoisen ohjelman työhön liittymättömäksi vapaa-ajaksi, joka kuitenkaan vapaamuotoisen ohjelman sisältö huomioiden ei voida katsoa pitävän paikkansa. Vapaamuotoisen ohjelman aikana kaikkien risteilylle osallistuneiden kesken käytiin palautekeskustelu päivän aiheista sekä ideoitiin ryhmässä Yritys Y:n uusia myynninedistämispalveluita, mihin myös Tahdonvoima osallistui.

Näiden tosiasioiden perusteella termin vapaamuotoinen tai vapaamuotoisen ohjelman toteutuspaikan ei voida katsoa rajaavan työntekijän työ- ja vapaa-aikaa. Työn suorittamispaikan tai muodon (tiukasti ohjattu luokkahuonekoulutus vs. vapaamuotoinen keskustelu ja ideointi) ei voida katsoa olevan ratkaiseva peruste työntekijän työ- ja vapaa-ajan rajaamiselle.

Työ- ja vapaa-ajan erottamiseen perustuen luokkahuoneessa tai vastaavassa koulutustilassa ja sen ulkopuolella vietettyyn aikaan ei löydy perusteluita vallitsevasta oikeuskäytännöstä. Huomioiden lisäksi Tahdonvoiman työnantajaroolin risteilyn yhtenä kouluttajana ja oleellisena vapaamuotoisen ohjelman aikana toteutetun palaute- ja ideointikeskustelun osallistujana, ei voida katsoa vapaa-ajan alkaneen ennen illallisen päättymistä. Myös illalliselle Tahdonvoima on osallistunut työnantajan edustajana edustaen yrityksen henkilöstöjohtoa.

Vakuutuspäätösten perustuessa työntekijän fyysiseen sijaintiin matkalla, jossa hän on yksiselitteisesti ollut työnantajan asioilla ja edustajana ja vakuutusyhtiön tulkintaan termin 'vapaamuotoinen' sisällöstä riippumatta esitetyistä perusteluista, voidaan vakuutusyhtiön esittämien perusteluiden katsoa olevan vallitsevaan lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön perustumattomia.

Vakuutusyhtiön esittämän tulkinnan mukaisesti mikään ohjelmaan kuuluva mutta ennalta yksityiskohtaisesti määrittämätön ohjelmasisältö tai työnantajan edustaminen illallisella ei voida katsoa kuuluvan työhön, vaan työntekijän vapaa-aikaan. Vakuutusyhtiön tulkinta ei tältä osin vastaa tapaturmavakuutuslain sisältöä, henkeä eikä vallitsevaa oikeuskäytäntöä.


5 Lisätiedot

Lisätietoja tapaturmasta ja siihen liittyvistä seikoista antavat:

Tahdonvoimaa
Puhelin

Yrityksen tj
Yhteystiedot

6 Allekirjoitus ja päiväys

Paikka ja päiväys
Allekirjoitus
tahdonvoimaa
Erittäin kiivas niskoittelija
Erittäin kiivas niskoittelija
 
Viestit: 1398
Liittynyt: 15 Elo 2008, 18:58
Paikkakunta: Tampere

Paluu Vakuutusoikeudelliset asiat

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron