Sivu 1/1

Hyödyllisiä oikeustapauksia yms.

ViestiLähetetty: 08 Kesä 2013, 15:22
Kirjoittaja DirtyDeeds
http://www.eduskunta.fi/eoaratkaisut/eoak+4525/2010

OIKEUSASIAMIEHEN PÄÄTÖS 26.6.2012
Dnro 4525/4/10

SAIRAUSPÄIVÄRAHAPÄÄTÖS TULEE PERUSTELLA SITEN KUIN PERUSTUSLAISSA JA HALLINTOLAISSA EDELLYTETÄÄN

...Perustuslain 21 §:n 2 momentin mukainen oikeus saada asiassa perusteltu päätös turvataan lail- la. Hallintolain 45 §:ssä säädetään päätöksen perustelemisesta. Lainkohdan mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkai- suun sekä mainittava sovelletut säännökset. Hallintolain säännös toteuttaa perustuslain 21 §:n 2 momentissa jokaiselle turvattua oikeutta saada asiassaan perusteltu päätös.

...


KELAN Ohje hallintolain soveltamisesta etuusasioissa

Päätöksen perustelemisen osalta ohjeessa todetaan seuraavaa:
"Päätöksen perusteleminen (45 §): Päätöksen tulee olla sisällöltään täsmällinen ja yksiselittei- nen. Asianosaisen on saatava yksiselitteisesti tietää, mitä viranomainen on päättänyt hänen edustaan, oikeudestaan tai velvollisuudestaan. Mitä hänelle on myönnetty, mitä on hylätty ja millä perusteella sekä mitä hänen pitää tehdä. Myös osittaiset myöntävät päätökset on perusteltava hylkäävältä osaltaan."


DD:n oma kommentti: Toisin sanoen, päätöksen tulee olla yksiselitteinen ja perusteltu. Siihen KELAN tyyppilliseen hylkytekstiin "katsomme, että ette ole työkyvytön sen ja sen lain pykälän tarkoittamassa mielessä" ei ole syytä tyytyä. Harmi, kun tällaista oikeusasiamiehen päätöstä ei aikanaan ole ollut käytettävissä, olisin kannellut oikeusasiamiehelle jokaikisestä KELAn tai muiden vakuutusyhtiöiden lähettämästä ympäripyöreästä kielteisestä päätöksestä. LAITTAKAA ihmiset oikeusasiamiehille aina kantelu näistä ympäripyöreistä lausunnoista!