Switch to full style
Fysioterapia - OMT - Kraniosakraalinen terapia - Neuropsykologinen kuntoutus - Neurokirurgia - Lääkkeet - Luontaishoidot
Lähetä vastaus

Aivovammakuntoutujan kestävyysharjoittelu - Fysioterapiatyö

09 Tammi 2010, 21:41

Nimeke: Traumaattisen aivovammakuntoutujan kestävyysharjoittelu : Aiheen tarkastelu kirjallisuuskatsauksen ja kahden tapausselostuksen pohjalta
Tekijä: Paukkunen, Jenina - Laustio, Noora
Vuosi: 2009
Organisaatio: Metropolia Ammattikorkeakoulu


Tiivistelmä: Tutkimuksissa on todettu traumaattisilla aivovammakuntoutujilla olevan heikentynyt sydän- ja verenkiertoelimistön kunto terveisiin verrattuna. Fyysisellä harjoittelulla voidaan parantaa kyseisen kohderyhmän kestävyyttä, väsymyksen sietokykyä sekä ennaltaehkäistä sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tutkimustietoon, asiantuntijahaastatteluun sekä havainnointiin pohjautuen kestävyysharjoittelun toteutumista aivovamman saaneen henkilön kuntoutuksessa. Tavoitteena oli perehtyä siihen, miten traumaattisen aivovammakuntoutujan kestävyysharjoittelun intensiteetti voidaan määrittää ja millä intensiteetillä harjoittelua tutkimusten mukaan toteutetaan. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksen kanssa.

Opinnäytetyössä sovellettiin kirjallisuuskatsauksen periaatteita etsittäessä tietoa aivovammakuntoutujien kestävyysharjoittelun intensiteetistä. Kahden kuntoutujan kanssa Käpylän kuntoutuskeskuksessa toteutetussa käytännön harjoittelussa havainnoitiin kestävyys- ja kiertoharjoittelun toteutumista ja siihen liittyviä haasteita. Kuntoutuskeskuksen fysioterapeuttia haastateltiin aivovammakuntoutujan fysioterapiamenetelmistä ja fysioterapian toteutumisesta.

Tutkimuksista esille nousseet tulokset ovat eriäviä ja niiden pohjalta on vaikea antaa suosituksia aivovammakuntoutujien kestävyysharjoittelun intensiteetin määrittämiselle. Yhteistä tutkimuksille on kuitenkin se, että aivovammakuntoutujien on vaikeampi saavuttaa harjoittelulle vaadittava syketaso tai hapenottokyvyn huippu. Kestävyysharjoittelulle vaadittavat sykerajat, harjoittelun kesto ja tiheys sekä harjoittelumuoto vaihtelevat tutkimusten välillä. Opinnäytetyön toivotaan edistävän aivovammakuntoutujien kestävyysharjoittelun intensiteetin määrittämistä ja kestävyysharjoittelun toteuttamista kuntoutujien kanssa.Linkki pdf-muotoiseen fysioterapialopputyöhön: https://publications.theseus.fi/handle/10024/5212

09 Tammi 2010, 23:50

Mielenkiintoista! Ü Kiitos DD!
Lähetä vastaus